Skip til indhold

Instagram

Kostenlose Lieferung ab 100€

Kauf ab 18 Jahren - Altersprüfung bei Paketübergabe!

Hohe Nachfrage - Lieferzeit 6-8 Werktage!

Ungdomsbeskyttelsesloven (JuSchG)

Forbundsdagen vedtog følgende lov med Forbundsrådets samtykke:

definitioner

1. Ved anvendelsen af ​​denne lov
1. Børn er personer, der endnu ikke er fyldt 14 år
2. Unge er personer, der er 14, men endnu ikke 18 år,
3. er en forældremyndighedsberettiget, der alene eller sammen med en anden er berettiget til forældremyndighed efter bestemmelserne i civilloven,
4. er en opdragelsesansvarlig, enhver person over 18 år, for så vidt denne varigt eller midlertidigt varetager pædagogiske opgaver på grundlag af aftale med forældremyndighedsindehaveren, eller i det omfang de passer en barn eller en ung i forbindelse med uddannelse eller ungdomsvelfærd.

2. Bæremedier i denne lovs forstand er medier med tekster, billeder eller lyde på fysiske bærere, der er egnede til formidling, beregnet til direkte perception eller er indbygget i et demonstrations- eller spilleapparat. Den elektroniske spredning, overgivelse, udbud eller tilgængeliggørelse af transportmedier er lig med fysisk spredning, overførsel, udbud eller tilgængeliggørelse, for så vidt det ikke drejer sig om udsendelse i henhold til § 2 i Interstate Broadcasting-traktaten.

3. Telemedier i denne lovs forstand er medier, der transmitteres eller gøres tilgængelige i henhold til telemedieloven. Levering af eget eller tredjepartsindhold anses for at være transmission eller tilgængeliggørelse i sætning 1's betydning.

4. Postordrevirksomhed i denne lovs forstand er enhver virksomhed mod vederlag, der indebærer bestilling og forsendelse af varer med post eller elektronisk post uden personlig kontakt mellem leverandøren og kunden, eller uden at der er taget tekniske eller andre forholdsregler for at sikre, at der ikke sendes post til børn og unge finder sted, gennemføres.

5. Bestemmelserne i denne lovs §§ 2-14 finder ikke anvendelse på gifte unge.

Pligt til at undersøge og fremlægge bevis

1. I det omfang denne lov kræver ledsagelse af en opdragelsesansvarlig, skal de i § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte personer efter anmodning godtgøre deres berettigelse. I tvivlstilfælde skal arrangører og handlende kontrollere autorisation.

2. Personer, for hvem aldersgrænser skal overholdes efter denne lov, skal efter anmodning fremlægge passende dokumentation for deres alder. Arrangører og handlende skal tjekke alderen i tvivlstilfælde.
 

Rygning offentligt, Tobaksvarer

1. Tobaksvarer og andre nikotinholdige varer og deres beholdere må ikke sælges til børn eller unge i restauranter, salgssteder eller på anden måde på offentlige steder, ligesom de ikke må ryge eller indtage nikotinholdige produkter.

Stk. 2. Tobaksvarer og andre nikotinholdige varer og deres beholdere må ikke udbydes offentligt i automater. Dette gælder ikke, hvis en automat
1. er indrettet et sted, der er utilgængeligt for børn og unge, el
2. det sikres ved tekniske anordninger eller ved konstant tilsyn, at børn og unge ikke kan fjerne tobaksvarer og andre nikotinholdige produkter og deres beholdere.

3. Tobaksvarer og andre nikotinholdige varer og deres beholdere må ikke udbydes til børn og unge ved postordre eller udleveres til børn og unge ved postordre.

(4) Stk. 1 til 3 gælder også for nikotinfrie produkter såsom elektroniske cigaretter eller elektroniske vandpiber, hvor væske fordampes af et elektronisk varmeelement, og de resulterende aerosoler inhaleres med munden, samt deres beholdere.
Liquid error (layout/theme line 288): Could not find asset snippets/bc_banner.liquid