Skip til indhold

Instagram

Kostenlose Lieferung ab 100€

Kauf ab 18 Jahren - Altersprüfung bei Paketübergabe!

Hohe Nachfrage - Lieferzeit 6-8 Werktage!

Elf Bar 600 - Kirsebær - 20 mg - 600 pust

8,95€  
Pris per stk  til 

Garanteret sikker og sikker udtjekning

Elf Bar 600 Cherry E Hookah Vape 20mg 600 pust

Elf Bar 600 CP - "Cherry" (Cherry) E-Shisha - 20 mg - 600 pust, med børnesikkerhed

Perfekt til vaping på farten! Hvis du leder efter en af ​​de bedste engangsdampe, så led ikke længere end Elf Bar og dens omfattende udvalg af smag.

  • specielt varmesystem
  • 2ml kapacitet med 20mg/ml nikotin
  • 550mAh batteri
  • Elegant design

Mærkning i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008

H-udsagn:
H302 Farlig ved indtagelse.

P-sætninger:
P101 Hvis der er behov for lægehjælp, hav produktbeholder eller etiket ved hånden.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask … grundigt efter håndtering.
P270 Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.
P301+P312 VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.../hvis du føler dig utilpas.
P330 Skyl munden.
P501 Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale regler.


Fare:
Sælges kun til personer over 18 år! Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette produkt er ikke egnet til personer under 18 år, kvinder, der er gravide eller ammer, personer med eller i risiko for hjertesygdomme, forhøjet blodtryk eller diabetes og personer, der tager medicin mod astma. Dette produkt sælges kun til rekreativ brug, er ikke et rygestopprodukt og er ikke testet som sådan.

Dette produkt indeholder en lithium-ion-celle og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Bortskaf venligst produktet korrekt i en passende indsamlingsboks eller på et kommunalt indsamlingssted.

FAQ

live_help

Didn't find your answer?

Our customer service will be happy to help you.