Skip til indhold

Instagram

Kostenlose Lieferung ab 100€

Kauf ab 18 Jahren - Altersprüfung bei Paketübergabe!

Hohe Nachfrage - Lieferzeit 6-8 Werktage!


Elf Bar T600 - Strawberry Kiwi - 20mg - 600 pust

8,95€  
Pris per stk 4,48€ til ml

Garanteret sikker og sikker udtjekning

Elf Bar T600 - Strawberry Kiwi (jordbær, kiwi) - E-shisha - 20mg - 600 pust

Strawberry Kiwi: En perfekt blanding af søde jordbær og eksotiske kiwi!

EL FBAR T600 overbeviser med et ægte filter og fås med 20 mg/ml nikotinsaltvæske.

Elf Bar T600 er en engangsvape, fyldt med nikotinvæske. Hurtig og nem at bruge, denne version har en filterspids for en karakteristisk mundfornemmelse og glat damp. Med sit indbyggede 550mAh batteri kan Elf Bar T600 engangs e-cigaretten levere omkring 600 sug. Elf Bar T600 engangsvapen er en af ​​de bedste engangs-pod-enheder der findes med sin fyldte tank og nikotinstyrke på 20 mg.

Den kræver ingen vedligeholdelse og har et meget lille og kompakt design til bekvem transport og brug, en engangsenhed af høj kvalitet med 600 pust og ren smag. T600 udkonkurrerer andre engangs e-cigaretter med hensyn til langvarig, ensartet smagsydelse. Den renere og blødere smag vil glæde dig.

Mærkning i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008

H-udsagn:
H302 Farlig ved indtagelse.

P-sætninger:
P101 Hvis der er behov for lægehjælp, hav produktbeholder eller etiket ved hånden.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask … grundigt efter håndtering.
P270 Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.
P301+P312 VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.../hvis du føler dig utilpas.
P330 Skyl munden.
P501 Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale regler.

Fare:
Sælges kun til personer over 18 år! Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette produkt er ikke egnet til personer under 18 år, kvinder, der er gravide eller ammer, personer med eller i risiko for hjertesygdomme, forhøjet blodtryk eller diabetes og personer, der tager medicin mod astma. Dette produkt sælges kun til rekreativ brug, er ikke et rygestopprodukt og er ikke testet som sådan.

Dette produkt indeholder en lithium-ion-celle og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Bortskaf venligst produktet korrekt i en passende indsamlingsboks eller på et kommunalt indsamlingssted.

FAQ

live_help

Didn't find your answer?

Our customer service will be happy to help you.